ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Lin Shing Enterprise (Thailand)
dot
bulletAbout Us
dot
Thai Language (ภาษาไทย)
dot
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletสินค้า
bulletความรู้เพิ่มเติม
bulletคำถามพบบ่อย
bulletติดต่อเรา
dot
Other
dot
bulletQuestions & Answers
bulletกิจกรรม
bulletนโยบาย
bulletมาตรฐาน
Internal

 กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2561

 

  

  

 

บริษัทฯ จัดกิจกรรมงานคริสต์มาสให้แก่พนักงานโดยมีการจับของขวัญวันคริสต์มาสเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน

 

 

กิจกรรมกำหนดวัตถุประสงค์คุณภาพและสิ่งแวดล้อม (KPI) ของบริษัทฯ ประจำปี 2562 

 

                เนื่องจากบริษัทหลินซินเอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ

จึงขอเชิญชวนพนักงานทุกระดับร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์คุณภาพและสิ่งแวดล้อม (KPI) ของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ผู้ที่ชนะการคัดเลือก

การกำหนดวัตถุประสงค์คุณภาพและสิ่งแวดล้อม (KPI) จะได้รับเงินรางวัล 500 บาท

 

 

ผู้ชนะเลิศได้เสนอวัตถุประสงค์คุณภาพและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน จำนวน 2 หัวข้อ ได้แก่ 

               1. การร่วมบริจาคสิ่งของ ได้แก่ เสื้อผ้า หนังสือ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้แก่ผู้ยากไร้ เป้าหมาย: อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

               2. การทำกิจกรรม 5 ส ของทุกแผนกในบริษัทฯ เป้าหมาย: 100% ในปี 2562Copyright © 2010 All Rights Reserved.