ReadyPlanet.com


หน้าแรกเวป

  

 

 

   สรอ. มอบใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015) และใบรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2553) ระดับสมบูรณ์ บริษัท หลินซิน เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

    นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ  อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ  สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม หรือ สรอ. (MASCI) มอบใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015) และใบรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2553) ระดับสมบูรณ์ แก่บริษัท หลินซิน เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด  เมื่อวันที่ 11  บริษัท หลินซิน เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด  โดย คุณดอน ฮุย หลิน ประธานบริษัท  คุณซู ฮุ่ย หยวน กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรของบริษัทฯ ให้เกียรติรับมอบใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015) ขอบข่ายการผลิตหมอนและที่นอนจากน้ำยางพารา และใบรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2553) ขอบข่าย

     การได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015) และระบบการจัดการตามมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2553) ระดับสมบูรณ์ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูง และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ในการพัฒนาระบบการจัดการของบริษัทฯ  โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นด้านนวัตกรรมและการพัฒนาในด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี การปฏิบัติงานและการผลิต รวมทั้งความพึงพอใจของลูกค้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้

     สรอ. ขอแสดงความยินดีและภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการยกระดับมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015) และระบบการจัดการตามมาตรฐานแรงงานไทยสนับสนุนการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและแรงงานของบริษัทฯ  “รู้รักษาสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามพันธสัญญา พัฒนา